čističky odpadových vôd do 6 osôb

Čističky odpadových vôd do 6 osôb

Čističky odpadových vôd - domové - sú čističky pre najmenšie objekty ako sú napr. rodinné domy, chaty, chalupy, menšie rekreačné zariadenia, hotely reštaurácie, malé prevádzky a pod.

Ako vlastne domové čističky odpadových vôd vyzerajú?

    čistička odpadových vôd      atest ČOV     nastavenie ČOV     uzamykanie čističky

Kde je možné vyčistenú vodu z čističky odpadových vôd vypúšťať?
1) do potoka (k tomu potrebujete povolenie správcu toku)
2) do trativodu = vsakovanie do pôdy (vyžaduje sa hydrogeologický posudok, ktorý ako jediný robíme tiež)
3) do zbernej nádoby za ČOV a takto vyčistenou vodou môžete polievať trávnik.

Z technologického hľadiska pozostáva ČOV z nasledujúcich častí :
1.mechanické predčistenie (hrablicový kôš, denitrifikačný selektor)
2.oxická sekcia (aktivačná časť s jemnobublinnou aeráciou)
3.separačná sekcia (separátor)

     Zapojenie čističky pozostáva z výkopu jamy, betónovej dosky, napojenia kanalizačnej rúry:
     jama na čističku odpadových vôdzákladová doska pod čističku odpadových vôdzapojenie čističky odpadových vôd


Ponúkame Vám tiež vypracovanie odborného hydrogeologického posudku a stavebného povolenia pre vypúšťanie vôd z čističky odpadových vôd.


Výhody čističky odpadových vôd


Na výrobu čističiek odpadových vôd používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:Nákres čističky odpadových vôdParametre vyčistenej vody z ČOV


Aktuálnu cenovú ponuku si môžete pozrieť kliknutím na červené tlačítko "Cenová kalkulácia" vpravo hore.

Môžu Vás tiež zaujímať tieto témy:
Ako prebieha čistenie                    Ako spraviť výkop pre ČOV                    Ako nastaviť ČOV