Lapače tukovlapač tukov Lapače tukov a olejov slúžia na vyzrážanie a zachytenie tukov a olejov v odpadových vodách, čím sa chráni kanalizačná sieť pred zanášaním a zalepením.

Lapače tukov a olejov sa ako predradená čistiaca jednotka zaraďujú pred čistiareň odpadových vôd resp. pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie a to najmä pri:

• kuchynských a potravinárskych prevádzkach,
• závodov na spracovanie mäsa a bitúnkoch,
• všetkých prevádzkach a procesov, kde môže dochádzať k uvoľňovaniu tukov a olejov do odpadovej vody

Do lapačov tukov nie je možné privádzať ostatné odpadové vody (dažďové, splaškové, odpadové vody obsahujúce špeciálne ľahké kvapaliny napr. tuky a oleje minerálneho pôvodu).

Lapače tukov sú vyrábané v zmysle najnovšej európskej normy EN 858 a spĺňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody. Lapače tukov a olejov sa vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpe-
čuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi. Lapače sa vyznačujú jednoduchosťou a vysoko spoľahlivosťou.

Lapače tukov sú vyhotovované na mieru, podľa individuálnych potrieb každého zákazníka, čim sa ušetria nemalé finančné prostriedky. V základnej ponuke sú odlučovače s výkonom od 0,5 do 10 l/s. Väčšie zaria-
denia a zariadenia pre iné prietoky sa dodávajú individuálne. K odlučovačom sa dodáva kompletná tech-
nická dokumentácia v zmysle ISO 9001.

      

Na výrobu lapačov tukov používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:


  Typy,rozmery a údaje lapača tukov:

Aktuálnu cenovú ponuku si môžete pozrieť kliknutím na červené tlačítko "Cenová kalkulácia" vpravo hore.