Stredné čističky odpadových vôdDo kategórie stredné čističky odpadových vôd spadajú čističky určené pre 8,10,12,15,18,20,25,30,35,40,45 alebo 50 ľudí.
Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných domov, skupín rodinných domov, menších obcí alebo
častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, školy, rekreačných zariadení, prevádzok, a pod. stredné čističky odpadových vôd

Na základe špecifického zaťaženia môžu byť stredné čističky odpadových vôd (v základnom prevedení) doplnená o príslušné zariadenia (lapače tukov, odlučovače ropných látok , atď.). Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na technické účely.

Výhody stredných čističiek odpadových vôd:

dlhá životnosť (použité materiály sú certifikované v zmysle najnovších noriem EU - životnosť materiálov na niekoľko generácií)
ČOV prispôsobíme Vašim požiadavkám (variabilná výška zariadenia, pripojovacie potrubia,....)
technológia použitá v domových čistiarňach umožňuje používanie všetkých bežných čistiacich prostriedkov
ľahká manipulácia (osadenie bez použitia mechanizmov)
nízke stavebné náklady
100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
svetovo uznávané technické riešenie
overené v rôznych podmienkach v praxi (dosahovaná kvalita vyčistenej vody: BSK5 ~ 5-15 mg/l,
NL ~ 5-15 mg/l)
100%-ná funkčnosť, tichý chod, bezzápachová a bezproblémová prevádzka
jednoduché prevádzkovanie (stačí občasná kontrola ČOV a nastavenia)
minimálna obsluha a údržba (odkalovanie cca 1 x za rok – kal je možné použiť na prihnojovanie
okrasných drevín)

      


Na výrobu čistiarní odpadových vôd používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:

Aktuálnu cenovú ponuku si môžete pozrieť kliknutím na červené tlačítko "Cenová kalkulácia" vpravo hore.