Plastové žumpyplastová žumpa Plastové žumpy sú modernou ekonomickou náhradou betónových žúmp. Ich najväčšia výhoda oproti betónovým žumpám je ich ľahká doprava, sú ľahšie a neporovnateľne dlhšie sú vodotesné oproti betónovej verzii.

Žumpy slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, chalupám, záhradkám, obytným domom a pod., na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd.

Plastové žumpy nevyžadujú žiadnu údržbu a dosahujú neporovnateľne dlhšiu životnosť ako betónové žumpy.

Plastová žumpa sa vyznačuje 100% vodotesnosťou, a vďaka nízkej hmotnosti je montáž a manipulácia s ňou veľmi jednoduchá (osadzuje sa bez použitia mechanizmov).

Plastová žumpa sa najčastejšie vyrába vo valcovom prevedení. Žumpy sa vyrábajú prekryté vystuženým stropom so vstupným komínkom (kruhovým resp. hranatým), ktorý je opatrený krytom. Žumpy je možné vyrábať v rôznych veľkostiach a tvaroch podľa požiadavky odberateľa (prednostne vo valcovom prevedení).

Na výrobu plastových žúmp používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:


Výhody plastových žúmp:

dlhá životnosť (neporovnateľne vyššia ako pri betónových šachtách)
ľahká manipulácia
rýchla a jednoduchá montáž (osadenie bez použitia mechanizmov)
nízke stavebné náklady
100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
vysoká odolnosť a inertnosť materiálu
tvarová a rozmerová variabilnosť - prevedenie šachty na mieru (podľa potreby zákazníka)

          


- Pre stiahnutie technickej dokumentácie vo formáte zip k žumpám kliknite na tento odkaz.

Aktuálnu cenovú ponuku si môžete pozrieť kliknutím na červené tlačítko "Cenová kalkulácia" vpravo hore.