info@bednarmontaze.sk 0905 229 394

Nastavenie čistiarne odpadových vôd

Nastavením ČOV optimalizujeme technologické procesy (denitrifikácia, nitrifikácia,separácia) prebiehajúce v čistiarni a tým vytvárame podmienky na existenciu vhodného kalu v ČOV. Každá čistiareň je nastavená priamo z výroby na čistú vodu.

Nastavenie zariadenia je však potrebné skontrolovať pred zaočkovaním a obnoviť (obnovovať) priamo pri prevádzkovaní čistiarne. Vstupné parametre čistiaceho procesu (množstvo, znečistenie, zloženie pritekajúcej odpadovej vody, teplota vody a okolia, množstvo a vlastnosti aktivovaného kalu, atď.) sa neustále menia. Z tohto dôvodu sa musí nastavenie ČOV (vonkajšia a vnútorná recirkulácia, intenzita prevzdušňovania, časovanie dúchadla, dávkovanie biopreparátu a pod.) občas kontrolovať a upravovať.

Čistiareň je konštruovaná tak, aby zvládla meniace sa vstupné parametre v zmysle platnej legislatívy (EN 12566-3), avšak každé vybočenie z optimálnych technologických podmienok znamená možnosť zníženia jej čistiaceho účinku a tým zhoršenie kvality vody na odtoku.

Z tohto dôvodu sa odporúča udržiavať technologické parametre čistiarne v nasledovných hodnotách:

Množstvo aktívneho kalu: 300 - 700 mg/l
Množstvo kyslíka 02 v denitrifikácii: 0,0 - 0,3 mg/l
Množstvo kyslíka 02 v nitrifikácii (oxický priestor): 1,5 - 4,0 mg/l

Na základné nastavenie ČOV slúžia ventily na rozdeľovači vzduchu. Pri nastavovaní čistiarne odporúčame používať nasledovný postup:

  1. skontrolovať, či je dúchadlo v chode a či nie sú netesnosti rozvodov, spojov a ventilov
  2. ventil prevzdušňovania hlavného oxického priestoru otvoriť na maximum, ostatné ventily uzavrieť
  3. ventil vnútornej recirkulácie pootvárať tak, aby vzduch pod hrablicovým košom vytváral efekt "vrenia" vody.
  4. ventil vonkajšej recirkulácie pootvárať tak, aby voda z dna separátora bola prečerpávaná v objeme cca 3-4 krát viac ako je celkové množstvo privádzanej splaškovej vody na ČOV
  5. ventil čerenia hladiny separátora pootvárať tak, aby sa vytvoril efekt čerenia hladiny v tomto priestore
  6. ventil prevzdušňovania primárneho oxického priestoru otvoriť tak, aby dochádzalo k jemnému prevzdušňovaniu príslušnej komory tohto priestoru
  7. ventil dočistenia hladiny separátora sa zapína len v prípade, keď sa na hladinu v separátore dostanú plávajúce nečistoty (napr. kúsky potravy a pod.), ktoré čerenie nepotopí

P...... prívod vzduchu z dúchadla
A1.... ventil prevzdušňovanie primárneho oxického priestoru
A2.... ventil prevzdušňovanie hlavného oxického priestoru
R1.... ventil vonkajšej recirkulácie (prečerpávania)
R2.... ventil vnútornej recirkulácie (prečerpávania)
D1.... ventil čerenia hladiny separátora (dvojčinný dočisťovací systém)
D2.... ventil dočisťovania hladiny separátora (dvojčinný dočisťovací systém)

Správnym nastavením ventilov na rozdeľovači zabezpečíme základné pohyby vody v ČOV a tým aj vhodné podmienky pre udržanie aktívneho kalu. Základné pohyby vody v ČOV sú schématicky znázornené na nasledovnom obrázku.

 
VH Ekotovar TUV
ČOV Trnava

Kompletná ČOV - čistiareň odpadových vôd - aj s príslušenstvom za nanižšie ceny. Na čističky odpadových vôd máme EUROcertifikát a dlhoročnú prax.

Kontaktujte nás

Bednár Montáže, s.r.o.
Lošonec, 919 04
0905 229 394
info@bednarmontaze.sk

© 2024 Bednár Montáže, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Informácie o cookies | tvorba web stránok bohacek.sk