info@bednarmontaze.sk 0905 229 394

Lapače tukov

Lapače tukov a olejov slúžia na vyzrážanie a zachytenie tukov a olejov v odpadových vodách, čím sa chráni kanalizačná sieť pred zanášaním a zalepením.

Lapac tukov

Lapače tukov a olejov sa ako predradená čistiaca jednotka zaraďujú pred čistiareň odpadových vôd resp. pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie a to najmä pri:

Do lapačov tukov nie je možné privádzať ostatné odpadové vody (dažďové, splaškové, odpadové vody obsahujúce špeciálne ľahké kvapaliny napr. tuky a oleje minerálneho pôvodu).

Lapače tukov sú vyrábané v zmysle najnovšej európskej normy EN 858 a spĺňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody. Lapače tukov a olejov sa vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpe- čuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi. Lapače sa vyznačujú jednoduchosťou a vysoko spoľahlivosťou.

Lapače tukov sú vyhotovované na mieru, podľa individuálnych potrieb každého zákazníka, čim sa ušetria nemalé finančné prostriedky. V základnej ponuke sú odlučovače s výkonom od 0,5 do 10 l/s. Väčšie zaria- denia a zariadenia pre iné prietoky sa dodávajú individuálne. K odlučovačom sa dodáva kompletná tech- nická dokumentácia v zmysle ISO 9001.

Cenová kalkulácia
 

Typy,rozmery a údaje lapača tukov:

lapace tukov

Na výrobu lapačov tukov používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:

material
 
Lapac tukov Lapac tukov
 

Produktové listy

Technická čpecifikácia

 
VH Ekotovar TUV
ČOV Trnava

Kompletná ČOV - čistiareň odpadových vôd - aj s príslušenstvom za nanižšie ceny. Na čističky odpadových vôd máme EUROcertifikát a dlhoročnú prax.

Kontaktujte nás

Bednár Montáže, s.r.o.
Lošonec, 919 04
0905 229 394
info@bednarmontaze.sk

© 2022 Bednár Montáže, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Informácie o cookies | tvorba web stránok bohacek.sk