info@bednarmontaze.sk 0905 229 394

Nádrže

Plastové nádrže sa používajú na skladovanie najrozmanitejších druhov látok a to ako z hľadiska skupenstva (tuhé látky, granuláty, sypké látky a kvapaliny), tak aj z hľadiska ich chemického zloženia alebo na osadenie technologického vybavenia.

Plastova nadrz

Druh materiálu nádrže sa volí podľa skladovanej látky tak, aby aj pri agresívnych látkach bola zabezpečená chemická odolnosť použitého materiálu nádrže. Keďže materiál je vhodný na styk s požívatinami, je možné v nádržiach skladovať aj potravinárske výrobky.

Niektoré príklady použitia nádrží:

Nádrže sa vyrábajú podľa presných požiadaviek odberateľov. Môžu byť realizované ako nadzemné nádrže (prevedenie s UV stabilizátorom) a podzemné nádrže (inštalované pod úrovňou terénu). Z hľadiska preve- denia sa nádrže môžu líšiť svojou konštrukciou, tvarom, spôsobom uloženia, zastropením a pod..

Nádrže sa najčastejšie vyrábajú z polypropylénu (PP), polyetylénu (PE) a polyvinylchloridu (PVC). Nádrže sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, tvaroch, konštrukčných prevedeniach (napr. kruhové, oválne a hranaté). Nádrže môžu byť navyše vybavené technologickými prepážkami, vstupnými otvormi a otvormi pre napojenie potrubí, poklopmi, obslužnými plošinami, rebríkmi, havarijnými uzávermi atď. Nádrže je možné vyrobiť zákazníkovi presne na mieru podľa jeho požiadaviek.

Cenová kalkulácia
 

Výhody plastových nádrží:

  • dlhá životnosť (neporovnateľne vyššia ako pri betónových nádržiach)
  • ľahká manipulácia
  • rýchla a jednoduchá montáž (osadenie bez použitia mechanizmov)
  • nízke stavebné náklady
  • 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
  • chemická odolnosť a inertnosť materiálu
  • tvarová a rozmerová variabilnosť - prevedenie šachty na mieru (podľa potreby zákazníka)

Na výrobu plastových nádrží používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:

material
 

Produktové listy

Technická čpecifikácia

 
VH Ekotovar TUV
ČOV Trnava

Kompletná ČOV - čistiareň odpadových vôd - aj s príslušenstvom za nanižšie ceny. Na čističky odpadových vôd máme EUROcertifikát a dlhoročnú prax.

Kontaktujte nás

Bednár Montáže, s.r.o.
Lošonec, 919 04
0905 229 394
info@bednarmontaze.sk

© 2024 Bednár Montáže, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Informácie o cookies | tvorba web stránok bohacek.sk