info@bednarmontaze.sk 0905 229 394

Malé domové čističky odpadových vôd

Čističky odpadových vôd - domové - sú čističky pre najmenšie objekty ako sú napr. rodinné domy, chaty, chalupy, menšie rekreačné zariadenia, hotely reštaurácie, malé prevádzky a pod.

Ako vlastne domové čističky odpadových vôd vyzerajú?

Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd

Domová čistiareň odpoadových vôd VH 6

Čistička odpadových vôd VH6 Čistička odpadových vôd VH6 Čistička odpadových vôd VH6 Čistička odpadových vôd VH6 Čistička odpadových vôd VH6 Čistička odpadových vôd VH6

Kde je možné vyčistenú vodu z čističky odpadových vôd vypúšťať?

 1. do potoka (k tomu potrebujete povolenie správcu toku)
 2. do trativodu = vsakovanie do pôdy (vyžaduje sa hydrogeologický posudok, ktorý ako jediný robíme tiež)
 3. do zbernej nádoby za ČOV a takto vyčistenou vodou môžete polievať trávnik

Z technologického hľadiska pozostáva ČOV z nasledujúcich častí:

 1. mechanické predčistenie (hrablicový kôš, denitrifikačný selektor)
 2. oxická sekcia (aktivačná časť s jemnobublinnou aeráciou)
 3. separačná sekcia (separátor)

Zapojenie čističky pozostáva z výkopu jamy, betónovej dosky, napojenia kanalizačnej rúry:

Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd

Ponúkame Vám tiež vypracovanie odborného hydrogeologického posudku a stavebného povolenia pre vypúšťanie vôd z čističky odpadových vôd.

Čo Vám prinesie čistenie odpadových vôd vo vlastnej čistiarni?

 • Úsporu finančných prostriedkov
 • Podieľanie sa na ekologickom zhodnocovaní odpadov
 • Úžitkovú vodu na polievanie trávnika zadarmo
 • Žiadne stočné
 • Dobrý pocit zo správnej voľby

Na výrobu čističiek odpadových vôd používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:

material
Nákres ČOV Parametre ČOV

Mohlo by vás zaujímať

 

Produktové listy

Technická čpecifikácia

 
VH Ekotovar TUV
ČOV Trnava

Kompletná ČOV - čistiareň odpadových vôd - aj s príslušenstvom za nanižšie ceny. Na čističky odpadových vôd máme EUROcertifikát a dlhoročnú prax.

Kontaktujte nás

Bednár Montáže, s.r.o.
Lošonec, 919 04
0905 229 394
info@bednarmontaze.sk

© 2024 Bednár Montáže, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Informácie o cookies | tvorba web stránok bohacek.sk