info@bednarmontaze.sk 0905 229 394

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ľahkých kvapalín ( ropných látok ) sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.)

Odlučovač ropných látok

Odlučovače ropných látok sa používajú najmä na:

Na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy je možné vody predčistené v odlučovači vypúšťať do recipientu alebo do verejnej kanalizácie.

Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín sú vyrábané v zmysle najnovšej európskej normy EN 858 a spĺňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody (až do 0,05 mg/l NEL). Odlučovače sa navyše vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpečuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi.

Odlučovače sa vyznačujú jednoduchosťou a vysoko spoľahlivosťou. V odlučovačoch sú použité sorpčné materiály so zvýšenou sorpčnou schopnosťou, takže zariadenia nevyžadujú takmer žiadnu starostlivosť a údržbu.

Odlučovače ropných látok sú vyhotovované na mieru, podľa individuálnych potrieb každého zákazníka, čím sa ušetria nemalé finančné prostriedky. Odlučovače sa vyhotovujú ako plnoprietokové resp. obtokom, pričom typ odlučovača (gravitačný, koalescenčný, sorpčný, s aktívnym uhlím) a spôsob čistenia sa volí podľa vstupných údajov od zákazníka. Výkonnosť jednotlivých odlučovačov je daná množstvom prietoku vody. V základnej ponuke sú odlučovače s výkonom od 1 do 30 l/s. Väčšie zariadenia a zariadenia pre iné prietoky sa dodávajú individuálne. K odlučovačom sa dodáva kompletná technická dokumentácia v zmysle ISO 9001.

Cenová kalkulácia
 

Typy,rozmery a údaje odlučovačov ropných látok:

Odlučovače ropných látok

Na výrobu odlučovačov ropných látok používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:

material
 
Odlučovač ropných látok Odlučovač ropných látok Odlučovač ropných látok
 

Produktové listy

Technická čpecifikácia

 
VH Ekotovar TUV
ČOV Trnava

Kompletná ČOV - čistiareň odpadových vôd - aj s príslušenstvom za nanižšie ceny. Na čističky odpadových vôd máme EUROcertifikát a dlhoročnú prax.

Kontaktujte nás

Bednár Montáže, s.r.o.
Lošonec, 919 04
0905 229 394
info@bednarmontaze.sk

© 2024 Bednár Montáže, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Informácie o cookies | tvorba web stránok bohacek.sk