info@bednarmontaze.sk 0905 229 394

Stredné čističky odpadových vôd

Do kategórie stredné čističky odpadových vôd spadajú čističky určené pre 8,10,12,15,18,20,25,30,35,40,45 alebo 50 ľudí. Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných domov, skupín rodinných domov, menších obcí alebo častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, školy, rekreačných zariadení, prevádzok, a pod.

cistiaren odpadovych vod

Na základe špecifického zaťaženia môžu byť stredné čističky odpadových vôd (v základnom prevedení) doplnená o príslušné zariadenia (lapače tukov, odlučovače ropných látok , atď.). Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na technické účely.

Výhody stredných čističiek odpadových vôd:

Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd Čistička odpadových vôd
Cenová kalkulácia

Na výrobu čističiek odpadových vôd používame certifikované plasty s nasledujúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami:

material
 

Produktové listy

Technická čpecifikácia

 
VH Ekotovar TUV
ČOV Trnava

Kompletná ČOV - čistiareň odpadových vôd - aj s príslušenstvom za nanižšie ceny. Na čističky odpadových vôd máme EUROcertifikát a dlhoročnú prax.

Kontaktujte nás

Bednár Montáže, s.r.o.
Lošonec, 919 04
0905 229 394
info@bednarmontaze.sk

© 2024 Bednár Montáže, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Informácie o cookies | tvorba web stránok bohacek.sk