info@bednarmontaze.sk 0905 229 394

Najčastejšie otázky o čistiarni odpadových vôd

 
 1. Kde si môžem pozrieť aktuálny cenník?

  Aktuálne cenové ponuky vám zašleme obratom po kontaktovaní

 2. Ako si mám vybrať čistiareň odpadových vôd?

  V prvom rade ako pri každom nákupe si overte kedy bola firma založená, či má certifikát/y, jej referencie, či ponúka nielen výrobok, ale aj služby ako vypracovanie stavebného projektu, hydrogeologického projektu, dopravu.

 3. Kedy mám vykonať objednávku keď ešte neviem čas výkopových prác?

  S touto otázkou sa stretávame pomerne často, pretože mnoho ľudí si povie že to má ešte čas a keď už majú spravený vývod kanalizácie a jamu, potom požadujú dodanie nasledujúci deň. Samozrejme, že sa snažíme doručiť výrobok čo najskôr, ale keďže chceme efektívne využívať náš logistický park, snažíme sa o naplnenie dopravných prostriedkov aspoň na 70%, čo má za následok nižšie koncové ceny pre odberateľa.

 4. Čo to znamená že máte eurocertifikát

  Eurocertifikát, resp. jeho označenie "CE" je dôkazom, že výrobok bol testovaný nezávislým odborných inštitútom. Výrobok nesúci toto označenie sa môže predávať vo všetkých krajinách Európskej únie.

  Eurocertifikát zaručuje technologickú vyspelosť čistiaceho procesu v čistiarňach, odlučovačoch, lapačoch.

 5. Ako prebieha objednávka?

  V jednotlivých sekciách webstránky sa vpravo nachádza červené tlačítko s názvom "objednávka", kde stačí napísať Váš mail, telefón a správu. Je to jednoduchšie ako sa prihlásiť na gmail. Po prijatí objednávky Vás budeme kontaktovať.

 6. Čo sa stane pri výpadku elektrického prúdu?

  ČOV funguje ako septik a neucpe sa kanalizácia. Po zapnutí znova nabehne.

 7. Aké sú potrebné opatrenia u ČOV na zimnú prevádzku?

  Žiadne, ak je zabezpečený prísun splaškov. Ak nie, môže v dôsledku poklesu teploty dôjsť k zastaveniu biochemickej aktivity mikroorganizmov. K zamrznutiu technológie dôjsť nemôže, ak je v chode.

 8. Zapácha ČOV?

  Správne fungujúca ČOV nezapácha. Ak áno, došlo v niektorej časti k vytvoreniu anaeróbnych podmienok, čo by za normálnych okolností nemalo nastať, pretože všetky komory ČOV by mali byť dostatočne prevzdušnené. Potom je potrebné zistiť poruchu alebo príčinu nedostatku kyslíka v konkrétnej zapáchajúcou komore. Vhodné je, aby domová kanalizácia bola odvetraná nad strechu RD.

 9. Ako vyzerá voda na odtoku, keď ČOV pracuje správne?

  Voda je číra, čistá, bez zápachu a bez zákalu.

 10. Ako sa to rieši pri návšteve, keď príde viac ľudí?

  Nijako. ČOV je dimenzovaná na krátkodobé preťaženie (aj o 100%) po dobu nie viac ako 2 týždňov.

 
VH Ekotovar TUV
ČOV Trnava

Kompletná ČOV - čistiareň odpadových vôd - aj s príslušenstvom za nanižšie ceny. Na čističky odpadových vôd máme EUROcertifikát a dlhoročnú prax.

Kontaktujte nás

Bednár Montáže, s.r.o.
Lošonec, 919 04
0905 229 394
info@bednarmontaze.sk

© 2024 Bednár Montáže, s.r.o., Všetky práva vyhradené | Informácie o cookies | tvorba web stránok bohacek.sk